Beschikking ondertoezichtstelling overige kapitaalmarktinstellingen

Geraadpleegd op 16-06-2024.
Geldend van 22-05-1982 t/m heden

Besluit ondertoezichtstelling overige kapitaalmarktinstellingen

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 1 van het Koninklijk besluit van 1 mei 1981 (Stb. 289) tot uitvoering van het bepaalde in artikel 30 van de Wet toezicht kredietwezen met betrekking tot andere kapitaalmarktinstellingen);

De Nederlandsche Bank N.V. gehoord;

Besluit:

Artikel 1

Het Besluit ondertoezichtstelling overige kapitaalmarktinstellingen is niet van toepassing op:

 • -

  de Nederlandsche Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V.;

 • -

  de Nederlandsche Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden N.V.;

 • -

  de Financieringsmaatschappij Industrieel Garantiefonds Amsterdam N.V.;

 • -

  de Financieringsmaatschappij Industrieel Garantiefonds 's-Gravenhage N.V.;

 • -

  de N.V. Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij;

 • -

  de N.V. Industriebank LIOF (Limburgs Instituut voor Ontwikkeling en Financiering);

 • -

  de Overijsselse Ontwikkelings Maatschappij N.V.

Artikel 2

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Nederlandsche Staatscourant, waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot 1 juni 1981.

's-Gravenhage, 17 mei 1982

De

Minister

van Financiën, namens deze,
De

Secretaris-Generaal,

Van Setten.

Naar boven