Nadere regelen ingevolge artikel 40, derde lid WAO in verband met arbeidsongeschikte WSW-ers

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 21-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 19-11-2004.
Geldend van 19-11-2004 t/m 31-12-2005

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 19-11-2004

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 19-11-2004)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2006 Intrekking-regeling 13-12-2005 Stcrt. 2005, 246 SV/F&W/05/98871 13-12-2005 Stcrt. 2005, 246
19-04-1998 t/m 01-01-1998 Wijziging 14-04-1998 Stcrt. 1998, 73 SV/WV/98/1087 14-04-1998 Stcrt. 1998, 73
07-04-1995 Wijziging 30-03-1995 Stcrt. 1995, 68 SV/WV/95/1298 30-03-1995 Stcrt. 1995, 68
17-05-1982 tot 01-01-1979 Nieuwe-regeling 08-04-1982 Stcrt. 1982, 80 52738 08-04-1982 Stcrt. 1982, 80
Naar boven