Besluit aanvulling opschriften vaandel van het Regiment infanterie Oranje-Gelderland [...] het voormalige Nederlands Nieuw-Guinea in het jaar 1962

Geraadpleegd op 21-06-2024.
Geldend van 05-05-1982 t/m heden

Besluit van 11 maart 1982, houdende aanvulling van opschriften op het vaandel van het Regiment infanterie Oranje-Gelderland voor krijgsverrichtingen in het voormalige Nederlands Nieuw-Guinea in het jaar 1962

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Defensie, van 3 maart 1982, nr. D/82/290/2423;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel.

Het vaandel van het Regiment infanterie Oranje-Gelderland wordt aangevuld met het opschrift:

NIEUW-GUINEA 1962

wegens:

het deelnemen van zes compagnieën van het 6e Infanterie Bataljon, waarvan het Regiment infanterie Oranje-Gelderland de voortzetting is, aan krijgsverrichtingen in het voormalige Nederlands Nieuw-Guinea.

Hierbij hebben deze compagnieën zich in 1962 onder buitengewoon moeilijke omstandigheden bijzonder onderscheiden.

Onze Minister van Defensie is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer.

's-Gravenhage, 11 maart 1982

Beatrix

De Minister van Defensie,

H. van Mierlo

Uitgegeven de vijftiende april 1982

De Minister van Justitie,

J. de Ruiter

Naar boven