Besluit aanwijzing waterschappen tot overheidsorgaan WOB

[Regeling vervallen per 04-05-2007.]
Geraadpleegd op 05-03-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 26-04-1982.
Geldend van 26-04-1982 t/m 03-05-2007

Wetstechnische informatie voor Enig artikel

Informatie geldend op 26-04-1982

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 26-04-1982)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
04-05-2007 Intrekking-regeling 13-04-2007 Stb. 2007, 155 13-04-2007 Stb. 2007, 155
26-04-1982 Nieuwe-regeling 10-03-1982 Stb. 1982, 172 10-03-1982 Stb. 1982, 172
Naar boven