Algemeen militair ambtenarenreglement

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2006. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 14-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 13-07-2023.
Geldend van 13-07-2023 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 54f

Informatie geldend op 13-07-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemeen militair ambtenarenreglement
  Artikel: 54fa

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 7

 1. Algemeen militair ambtenarenreglement
  Artikelen 1, 39c, 3a
 2. Regeling voorzieningen bij vredes- en humanitaire operaties (VVHO)
  Artikel 2
 3. Inkomstenregeling militairen
  Artikel 32b
 4. Mandaatbesluit regelgevende bevoegdheden defensie
  Artikel 1

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 13-07-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
02-08-2006 t/m 05-09-2005 Wijziging 03-07-2006 Stb. 2006, 353 03-07-2006 Stb. 2006, 353
23-06-2004 t/m 01-01-2004 Wijziging 01-06-2004 Stb. 2004, 268 01-06-2004 Stb. 2004, 268
07-11-2001 t/m 01-07-2001 Nieuw 22-10-2001 Stb. 2001, 511 22-10-2001 Stb. 2001, 511 Inwtr. 1

Opmerkingen

 1. Artikel 90 werkt terug tot en met 1 januari 1999. Artikel 90b werkt terug tot en met 1 januari 2001. Artikel 90a werkt terug tot en met 1 maart 2001. Artikelen 64, 67a, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 77, 79, 80, 80a, 81, 87a en 88 werken terug tot en met 1 juni 2001. Artikelen 54d-54g, 55d, 55e, 55f, 71a en 80b werken terug tot en met 1 juli 2001.1)
Naar boven