Algemeen militair ambtenarenreglement

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2006. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 20-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 13-07-2023.
Geldend van 13-07-2023 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 39a

Informatie geldend op 13-07-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 6

  1. Algemeen militair ambtenarenreglement
    Artikelen 2, 3a
  2. Mandaatbesluit regelgevende bevoegdheden defensie
    Artikel 1

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 13-07-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
24-11-2018 t/m 01-01-2017 Wijziging 08-11-2018 Stb. 2018, 430 08-11-2018 Stb. 2018, 430
04-07-2007 t/m 01-01-2007 Wijziging 11-05-2007 Stb. 2007, 229 11-05-2007 Stb. 2007, 229
01-01-2002 Nieuw 22-10-2001 Stb. 2001, 511 22-10-2001 Stb. 2001, 511
01-01-1990 Vervallen 28-08-1989 Stb. 1989, 386 28-12-1989 Stb. 1989, 593
01-01-1986 Nieuw 07-09-1984 Stb. 1984, 438 18-12-1985 Stb. 1985, 685
Naar boven