Algemeen militair ambtenarenreglement

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2006. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 20-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 13-07-2023.
Geldend van 13-07-2023 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 3a

Informatie geldend op 13-07-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Mandaatbesluit regelgevende bevoegdheden defensie

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Mandaatbesluit regelgevende bevoegdheden defensie
    Artikel: 4a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 13-07-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-02-2011 Wijziging 24-01-2011 Stb. 2011, 21 24-01-2011 Stb. 2011, 21
01-01-2008 Wijziging 11-12-2007 Stb. 2007, 576 06-12-2007 Stb. 2007, 584 Inwtr. 1
11-05-2005 t/m 01-08-2004 Wijziging 12-04-2005 Stb. 2005, 224 12-04-2005 Stb. 2005, 224
23-05-2003 t/m 01-03-2002 Wijziging 28-04-2003 Stb. 2003, 208 28-04-2003 Stb. 2003, 208
04-09-1998 t/m 01-01-1998 Nieuw 07-08-1998 Stb. 1998, 528 07-08-1998 Stb. 1998, 528 Inwtr. 2
01-01-1994 Vervallen 12-11-1993 Stb. 1993, 642 23-12-1993 Stb. 1993, 693
01-01-1990 Nieuw 28-08-1989 Stb. 1989, 386 28-12-1989 Stb. 1989, 593

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop de wet van 8 november 2007 tot wijziging van de Militaire ambtenarenwet 1931 en intrekking van de Wet voor het reservepersoneel der krijgsmacht in verband met onder andere de invoering van een flexibel personeelssysteem voor de krijgsmacht in werking treedt. 1)
  2. Werkt terug tot en met 1 januari 1998.2)
Naar boven