Algemeen militair ambtenarenreglement

Toekomstige wijziging(en) op 01-07-2024.
Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2006.
Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 22-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 13-07-2023.
Geldend van 13-07-2023 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 13-07-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 13-07-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-07-2024 Wijziging 03-06-2024 Stb. 2024, 168 03-06-2024 Stb. 2024, 168
24-11-2018 t/m 01-01-2017 Wijziging 08-11-2018 Stb. 2018, 430 08-11-2018 Stb. 2018, 430
01-12-2012 t/m 01-01-2012 Wijziging 02-11-2012 Stb. 2012, 596 02-11-2012 Stb. 2012, 596
01-02-2011 Wijziging 24-01-2011 Stb. 2011, 21 24-01-2011 Stb. 2011, 21
01-01-2008 Wijziging 11-12-2007 Stb. 2007, 576 06-12-2007 Stb. 2007, 584 Inwtr. 1
02-08-2006 t/m 05-09-2005 Wijziging 03-07-2006 Stb. 2006, 353 03-07-2006 Stb. 2006, 353
27-04-2005 Wijziging 21-03-2005 Stb. 2005, 201 21-03-2005 Stb. 2005, 201
23-06-2004 Wijziging 01-06-2004 Stb. 2004, 268 01-06-2004 Stb. 2004, 268
23-12-1998 t/m 01-01-1998 Wijziging 07-12-1998 Stb. 1998, 692 07-12-1998 Stb. 1998, 692 Inwtr. 2
04-09-1998 t/m 01-01-1998 Wijziging 07-08-1998 Stb. 1998, 528 07-08-1998 Stb. 1998, 528 Inwtr. 3
17-10-1997 Wijziging 25-06-1997 Stb. 1997, 339 23-09-1997 Stb. 1997, 454
01-07-1996 Wijziging 08-03-1996 Stb. 1996, 169 08-03-1996 Stb. 1996, 169
01-01-1992 Wijziging 09-10-1991 Stb. 1991, 661 09-10-1991 Stb. 1991, 661
01-01-1990 Vervallen 28-08-1989 Stb. 1989, 386 28-12-1989 Stb. 1989, 593
Nieuw 28-08-1989 Stb. 1989, 386 28-12-1989 Stb. 1989, 593
01-09-1989 Wijziging 15-12-1989 Stb. 1989, 572 15-12-1989 Stb. 1989, 572
01-01-1983 Nieuwe-regeling 25-02-1982 Stb. 1982, 279 13-12-1982 Stb. 1982, 691

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop de wet van 8 november 2007 tot wijziging van de Militaire ambtenarenwet 1931 en intrekking van de Wet voor het reservepersoneel der krijgsmacht in verband met onder andere de invoering van een flexibel personeelssysteem voor de krijgsmacht in werking treedt. 1)
  2. Werkt terug tot en met 1 januari 1998.2)
  3. Werkt terug tot en met 1 januari 1998.3)
Naar boven