Aanwijzing opsporingsambtenaren (Wet tarieven gezondheidszorg)

[Regeling materieel uitgewerkt per 07-03-2013.]
Geraadpleegd op 27-09-2023.
Geldend van 13-12-1982 t/m heden

Aanwijzing opsporingsambtenaren

in overeenstemming met de Ministers van Economische Zaken en Volksgezondheid en Milieuhygiëne:

  • 1. de controleurs van de Economische Controledienst van het Ministerie van Economische Zaken aan te wijzen als ambtenaren belast met de opsporing van overtredingen van de voorschriften gesteld bij of krachtens de Wet tarieven gezondheidszorg;

  • 2. te bepalen dat deze beschikking zal worden geplaatst in de Nederlandse Staatscourant en in werking zal treden met ingang van de dag volgend op die der bekendmaking.

's-Gravenhage, 8 februari 1982

De

Minister

voornoemd,

J. de Ruster

Naar boven