Halfjaarlijkse aanpassing minimumloon per 1 januari 1982

[Regeling vervallen per 22-09-2004.]
Geraadpleegd op 27-05-2024.
Geldend van 01-01-1982 t/m 21-09-2004

Halfjaarlijkse aanpassing minimumloon per 1 januari 1982

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 14, eerste tot en met vierde lid, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Stb. 1968, 657), laatstelijk gewijzigd bij wet van 20 december 1979 (Stb. 1979, 711), alsmede gelet op artikel 1 van de wet van 17 december 1981 tot afwijking van de aanpassingsmechanismen bij de herziening van het wettelijk minimumloon, enige sociale uitkeringen en een aantal andere uitkeringen en pensioenen per 1 januari 1982 (Stb. 1981, 737),

Besluit:

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

De bedragen, welke met ingang van 1 januari 1982 in de plaats treden van de in artikel 8, eerste lid, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag genoemde bedragen, zijn onderscheidenlijk:

  • a. f 1 979,90

  • b. f 456,90

  • c. f 91,38

's-Gravenhage, 15 januari 1982

De

Minister

voornoemd,

J. M. den Uyl

Naar boven