Beschikking verslag commissie beheer landbouwgronden

Geraadpleegd op 21-04-2024.
Geldend van 01-01-1982 t/m heden

Beschikking verslag commissie beheer landbouwgronden

De Minister van Landbouw en Visserij,

Gelet op artikel 30, tweede lid, van de Wet Agrarisch Grondverkeer (Stb. 1981, 248);

Besluit:

Artikel 1

  • 1 Het verslag van de commissie beheer landbouwgronden over de werkzaamheden-van het bureau, wordt jaarlijks vóór 1 juli uitgebracht.

  • 2 Het in het eerste lid bedoelde verslag heeft betrekking op de werkzaamheden in het voorafgaande kalenderjaar.

Artikel 2

  • 1 Het verslag wordt in een vergadering van de commissie vastgesteld.

  • 2 Nadat het verslag is uitgebracht wordt het verschijnen ervan in de Nederlandse Staatscourant bekendgemaakt.

Artikel 3

Deze beschikking treedt in werking op 1 januari 1982 en wordt in de Nederlandse Staatscourant bekendgemaakt.

's-Gravenhage, 23 december 1981

De

Minister

van Landbouw en Visserij,

Voor deze,

De

secretaris-generaal,

G. J. van Dinter

Naar boven