Aanwijzing opsporingsambtenaren Wet op de Geneesmiddelenvoorziening

[Regeling vervallen per 01-07-2007.]
Geraadpleegd op 19-07-2024.
Geldend van 15-12-1981 t/m 30-06-2007

Aanwijzing opsporingsambtenaren Wet op de Geneesmiddelenvoorziening

De Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën,

Gelet op artikel 33, eerste lid, van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening (Stb. 1958, 408)

Besluit:

[Regeling vervallen per 01-07-2007]

Als personen belast met het opsporen van feiten, strafbaar gesteld in de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening, worden aangewezen de ambtenaren van de invoerrechten en accijnzen.

Leidschendam, 16 november 1981

De

Minister

voornoemd,

M. H. M. F. Gardeniers-Berendsen

Naar boven