Uitzondering voor vissersvaartuigen om veiligheidscommissie aan boord te hebben

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geraadpleegd op 25-02-2024.
Geldend van 15-01-1982 t/m 31-12-2004

Uitzondering voor vissersvaartuigen om veiligheidscommissie aan boord te hebben

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Overwegende dat het met het oog op het geheel eigen karakter van de arbeid aan boord van vissersvaartuigen wenselijk is voor deze categorie schepen aparte regels op te stellen op het gebied van de veiligheid van de arbeid aan boord;

Overwegende dat in het verband van de Europese Gemeenschappen op het ogenblik omtrent dit punt besprekingen worden gevoerd;

Gelet op artikel 26e, tweede lid, van de Schepenwet (Stb. 1932, 86), zoals laatstelijk gewijzigd bij de Wet van 7 oktober 1981 (Stb. 645),

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

Ten aanzien van de verplichting om aan boord een veiligheidscommissie te hebben worden vissersvaartuigen uitgezonderd.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

Dit besluit wordt in de Nederlandse Staatscourant bekendgemaakt en treedt in werking met ingang van de dag waarop de Wet van 7 oktober 1981, houdende wijziging van de Schepenwet, in werking treedt.

's-Gravenhage, 6 november 1981

De

Minister

voornoemd,

H. J. Zeevalking

Naar boven