Beschikking bewijs van bekwaamheid ex artikel 108 Overgangswet W.V.O.

[Regeling vervallen per 01-08-2006.]
Geraadpleegd op 23-06-2024.
Geldend van 01-04-1985 t/m 31-07-2006

Beschikking bewijs van bekwaamheid ex artikel 108 Overgangswet W.V.O.

De Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen mede namens de Minister van Landbouw en Visserij,

Gelet op artikel 108, eerste lid, van de Overgangswet W.V.O. (Stb. 1967, nr. 386);

De Onderwijsraad gehoord (advies van 4 mei 1981, O.R. 95015 O.V.O.),

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-08-2006]

  • 1 Vervallen

  • 2 Aan de bewijzen van bekwaamheid, genoemd in de bijlage, bedoeld in hoofdstuk 1, van titel VI, van de Overgangswet W.V.O., is – voor zover de bezitter daarvan in het tijdvak van 1 augustus 1973 tot 1 augustus 1981 in een al dan niet aaneengesloten periode van ten minste twee jaren, dan wel gedurende het gehele schooljaar 1980-1981, onderwijs heeft gegeven in het vak veiligheid en hygiëne aan de soort van onderwijs, aangeduid met codenummer 5 – tevens de bevoegdheid verbonden tot het geven van voortgezet onderwijs in het vak gezondheidskunde aan die soort van onderwijs.

Naar boven