Aanwijzing ambtenaren belast met toezicht op naleving Sanctiebesluiten Zuid-Afrika 1981

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-1984.]
Geraadpleegd op 19-05-2024.
Geldend van 22-09-1981 t/m heden

Aanwijzing ambtenaren belast met toezicht op naleving Sanctiebesluiten Zuid-Afrika 1981

De Ministers van Buitenlandse Zaken, van Verkeer en Waterstaat en de Staatssecretaris van Economische Zaken, mr. K. H. Beyen,

Gelet op artikel 10 van de Sanctiewet 1977 (Stb. 1980, 93),

Besluiten:

Artikel 1

Als ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van het Sanctiebesluit wapenvervoer Zuid-Afrika 1981 (Stb. 1981, 459) en van het Sanctiebesluit licenties Zuid-Afrika 1981 (Stb. 1981, 460) worden aangewezen de controleurs van de Economische Controledienst.

Artikel 2

Deze beschikking wordt bekend gemaakt in de Nederlandse Staatscourant en treedt in werking met ingang van de dag na die van haar bekendmaking.

's-Gravenhage, 3 september 1981

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,

C. A. van der Klaauw

.
De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

D. S. Tuijnman

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

K. H. Beyen

Naar boven