Wet vaststelling Wet bezoldiging Nationale ombudsman

Geraadpleegd op 23-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-04-1993.
Geldend van 01-04-1993 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0003430
Rechtsgebied Arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Ambtenarenrecht
Overheidsthema Rechtspraak

Opmerking

De Wet bezoldiging Nationale ombudsman is als zelfstandige regeling opgenomen.

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

Geen

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-04-1993

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
01-04-1993 Wijziging 16-05-1994 Stb. 1994, 356 23440 16-05-1994 Stb. 1994, 356
30-09-1981 Nieuwe-regeling 26-08-1981 Stb. 1981, 603 16778 26-08-1981 Stb. 1981, 603
Naar boven