Aanwijzing opsporingsambtenaren inzake Wet financiële betrekkingen buitenland

[Regeling vervallen per 02-01-2005.]
Geraadpleegd op 12-04-2024.
Geldend van 14-10-1981 t/m 01-01-2005

Aanwijzing opsporingsambtenaren inzake Wet financiële betrekkingen buitenland

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

in overeenstemming met de Ministers van Financiën en Economische Zaken:

  • 1. de controleurs van de Economische Controledienst van het Ministerie van Economische Zaken aan te wijzen als ambtenaren, belast met de opsporing van overtredingen van de voorschriften gesteld bij of krachtens het bepaalde in de Wet financiële betrekkingen buitenland:

  • 2. te bepalen dat deze beschikking zal worden geplaatst in de Nederlandse Staatscourant en in werking zal treden met ingang van de dag volgend op die der bekendmaking.

's-Gravenhage, 20 augustus 1981

De

Minister

van Justitie,

J. de Ruiter

Naar boven