Beschikking vaststelling quota suiker en isoglucose 1981

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geraadpleegd op 01-10-2023.
Geldend van 29-11-1998 t/m 23-01-2004

Beschikking vaststelling quota suiker en isoglucose 1981

De Minister van Landbouw en Visserij,

Overwegende, dat het noodzakelijk is uitvoering te geven aan het bepaalde in artikel 24 van de Verordening (EEG) nr. 1785/81 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 30 juni 1981, houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker (Pb. EG 1981, nr. L 77);

Overwegende voorts dat het wenselijk blijkt gebruik te maken van de in het artikel 25 van de Verordening (EEG) nr. 1785/81 toegekende bevoegdheid;

Gelet op de Landbouwwet;

Gehoord het Landbouwschap,

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

De quota, bedoeld in Verordening (EEG) nr. 1785/81 (Pb. EG nr. L 177) worden met ingang van het verkoopseizoen 1981/1982 als volgt vastgesteld

 • 1 voor wat betreft witte suiker:

  • a. voor de Coöperatie Cosun U.A. te Breda 431.250 ton als A-quotum en 112.597,779 ton als B-quotum;

  • b. voor de CSM Suiker B.V. te Amsterdam 258.750 ton als A-quotum en 69.402,221 ton als B-quotum.

 • 2 voor wat betreft isoglucose:

  voor Amylum Nederland B.V. te Koog aan de Zaan 7426 ton als A-quotum en 1749 ton als B-quotum.

 • 3 voor wat betreft inulinestroop:

  voor de Sensus Operations C.V. te Roosendaal 65.994 ton suiker/isoglucose-equivalent als A-quotum en 15.542 ton suiker/isoglucose-equivalent als B-quotum.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

 • 1 De Beschikking vaststelling basisquota suiker 1975 wordt ingetrokken.

's-Gravenhage, 6 augustus 1981

De

Minister

van Landbouw en Visserij,
Voor deze,
De plv.

secretaris-generaal

,

J. P. van Zutphen

Naar boven