Wet op het primair onderwijs

Geldend van 01-01-2021 t/m 31-01-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 18a

Informatie geldend op 01-01-2021

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit bekostiging WPO
  Artikel: 34.8
 2. Besluit intrekking toezichtkaders onder vaststelling beleidsregels Onderzoekskaders 2017
  Bijlagen: I, II, III
 3. Besluit register onderwijsdeelnemers
  Artikel: 1
 4. Besluit vaststelling beleidsregel inzake het instemmen met afwijking verplichte aantal uren onderwijs
  Bijlage: bijlage
 5. Jeugdwet
  Artikel: 2.2
 6. Regeling bekostiging personeel PO 2014–2015 en aanpassing bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2014–2015
  Artikel: 1
 7. Regeling bekostiging personeel PO 2015–2016 en aanpassing bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2015–2016
  Artikel: 1
 8. Regeling bekostiging personeel PO 2016–2017 en aanpassing bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2016–2017
  Artikel: 1
 9. Regeling informatievoorziening WPO/WEC
  Artikel: 14
 10. Regeling regio-indeling samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO en VO
  Artikel: 1
 11. Regeling subsidie begaafde leerlingen po en vo
  Artikel: 1
 12. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra 2020
  Artikelen: 4:12:2, 4:21:2, 4:38:2, 4:45:2, 4:52:1, 4:53:1, 4:57:3, 4:60:2, 4:6:2, 1
 13. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra 2020, versie 2
  Artikelen: 4:12:2, 4:21:2, 4:38:2, 4:45:2, 4:52:1, 4:53:1, 4:57:3, 4:60:2, 4:6:2, 1
 14. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra 2020–2021
  Artikelen: 4:12:2, 4:21:2, 4:38:2, 4:45:2, 4:52:1, 4:53:1, 4:57:3, 4:60:2, 4:6:2, 1
 15. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2014–2015
  Artikelen: 4:38:2, 4:45:2, 4:52:1, 4:53:1, 4:60:2, 5:40:2, 5:47:2, 5:54:1, 5:55:1, 5:60:3, 5:63:2, 5:9:2
 16. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2015–2016
  Artikelen: 4:12:2, 4:21:2, 4:38:2, 4:45:2, 4:52:1, 4:53:1, 4:57:3, 4:60:2, 4:6:2, 5:13:2, 5:23:2, 5:40:2, 5:47:2, 5:54:1, 5:55:1, 5:60:3, 5:63:2, 5:9:2
 17. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2015–2016
  Artikelen: 4:12:2, 4:21:2, 4:38:2, 4:45:2, 4:52:1, 4:53:1, 4:57:3, 4:60:2, 4:6:2, 5:13:2, 5:23:2, 5:40:2, 5:47:2, 5:54:1, 5:55:1, 5:60:3, 5:63:2, 5:9:2
 18. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2016–2017
  Artikelen: 4:12:2, 4:21:2, 4:38:2, 4:45:2, 4:52:1, 4:53:1, 4:57:3, 4:60:2, 4:6:2, 5:13:2, 5:23:2, 5:40:2, 5:47:2, 5:54:1, 5:55:1, 5:60:3, 5:63:2, 5:9:2
 19. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2016–2017
  Artikelen: 4:21:2, 4:38:2, 4:45:2, 4:52:1, 4:53:1, 4:57:3, 4:60:2, 4:6:2, 5:13:2, 5:23:2, 5:40:2, 5:47:2, 5:54:1, 5:55:1, 5:60:3, 5:63:2, 5:9:2, tekst
 20. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2017–2018
  Artikelen: 4:12:2, 4:21:2, 4:38:2, 4:45:2, 4:52:1, 4:53:1, 4:57:3, 4:60:2, 4:6:2, 5:13:2, 5:23:2, 5:40:2, 5:47:2, 5:54:1, 5:55:1, 5:60:3, 5:63:2, 5:9:2, 1
 21. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2018–2019
  Artikelen: 4:12:2, 4:21:2, 4:38:2, 4:45:2, 4:52:1, 4:53:1, 4:57:3, 4:60:2, 4:6:2, 5:13:2, 5:23:2, 5:40:2, 5:47:2, 5:54:1, 5:55:1, 5:60:3, 5:63:2, 5:9:2, 1
 22. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2018–2019
  Artikelen: 4:12:2, 4:21:2, 4:38:2, 4:45:2, 4:52:1, 4:53:1, 4:57:3, 4:60:2, 4:6:2, 5:13:2, 5:23:2, 5:40:2, 5:47:2, 5:54:1, 5:55:1, 5:60:3, 5:63:2, 5:9:2, 1
 23. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2019-2020
  Artikelen: 4:12:2, 4:21:2, 4:38:2, 4:45:2, 4:52:1, 4:53:1, 4:57:3, 4:60:2, 4:6:2, 5:13:2, 5:23:2, 5:40:2, 5:47:2, 5:54:1, 5:55:1, 5:60:3, 5:63:2, 5:9:2, 1
 24. Reglement Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het onderwijs
  Artikel: 1
 25. Reglement Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het onderwijs
  Artikel: 1
 26. Reglement Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het onderwijs
  Artikel: 1
 27. Reglement Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het onderwijs 2020
  Artikel: 1
 28. Reglement Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het onderwijs 2021
  Artikel: 1
 29. Subsidieregeling lerarenbeurs
  Artikel: 1
 30. Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968
  Bijlage: B
 31. Wet medezeggenschap op scholen
  Artikelen: 4a, 14a
 32. Wet op de expertisecentra
  Artikelen: 28a, 40
 33. Wet op het onderwijstoezicht
  Artikelen: 1, 15c
 34. Wet op het primair onderwijs
  Artikelen: 1, 124, 125b, 163c
 35. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikel: 17a
 36. Wijzigingswet enkele onderwijswetten (herziening organisatie en financiering van ondersteuning leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs)
  Artikelen: IX, IXa, XII, XVII

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Afdeling 1

 1. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikel 118t
 2. Wet op het primair onderwijs
  Artikel 176k
 3. Wet op de expertisecentra
  Artikel 171
 4. Besluit experiment regelluwe scholen PO/VO
  Artikel 4
Terug naar begin van de pagina