Wet op het primair onderwijs

Geldend van 01-01-2021 t/m 31-01-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 3

Informatie geldend op 01-01-2021

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Beleidsregel andere dag- en weekindeling op scholen in de G5
  Artikel: 3
 2. Beleidsregel experiment ruimte in onderwijstijd
  Artikel: 2
 3. Beleidsregel experiment teambevoegdheid voor 10-14-onderwijs
  Artikel: 2
 4. Beleidsregel verstrekking DAMU-licentie PO
  Artikel: 6
 5. Besluit bekostiging WPO
  Artikel: 34.10
 6. Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel
  Artikel: 4.1
 7. Besluit informatievoorziening WPO/WEC
  Artikelen: 5, 7
 8. Besluit intrekking toezichtkaders onder vaststelling van beleidsregels Onderzoekskaders NBO PO 2017 en NBO VO 2017
  Bijlage: Onderzoekskader NBO PO
 9. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Informatie Beheer Groep vanaf 1994
  Bijlage: Basisselectiedocument informatie beheer groep
 10. Regeling aanvullend getuigschrift zintuiglijke en lichamelijke oefening primair onderwijs
  Artikel: 1
 11. Regeling informatievoorziening WPO/WEC
  Bijlage: 7
 12. Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018
  Bijlage: bij de Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018
 13. Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020
  Bijlage: bij de Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020
 14. Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2015
  Bijlage: bij de Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2015
 15. Regeling subsidie zij-instroom
  Artikel: 1
 16. Regeling tegemoetkoming herintreders primair onderwijs
  Artikel: 1
 17. Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017
  Bijlage: bij de Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017
 18. Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019
  Bijlage: bij de Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019
 19. Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016
  Bijlage: bij de Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016
 20. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra 2020
  Artikel: 1
 21. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra 2020, versie 2
  Artikel: 1
 22. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra 2020–2021
  Artikel: 1
 23. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2016–2017
  Tekst: tekst
 24. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2017–2018
  Artikel: 1
 25. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2018–2019
  Artikel: 1
 26. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2018–2019
  Artikel: 1
 27. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2019-2020
  Artikel: 1
 28. Reglement Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het onderwijs
  Artikel: 30
 29. Reglement Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het onderwijs
  Artikel: 30
 30. Reglement Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het onderwijs 2020
  Artikel: 12
 31. Reglement Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het onderwijs 2021
  Artikel: 12
 32. Subsidieregeling Schoolkracht
  Artikel: 1
 33. Subsidieregeling Teambeurs primair onderwijs
  Artikel: 1
 34. Subsidieregeling cultuurbegeleider primair en speciaal onderwijs
  Artikel: 1
 35. Subsidieregeling lerarenbeurs
  Artikel: 1
 36. Subsidieregeling onderwijsassistenten opleiding tot leraar
  Artikel: 1
 37. Subsidieregeling post-initiële leergang bewegingsonderwijs
  Artikel: 1
 38. Tweede Verzamelspoedwet COVID-19
  Artikel: 1.2
 39. Wet op het onderwijstoezicht
  Artikelen: 11a, 11b
 40. Wet op het primair onderwijs
  Artikelen: 32, 38b, 38h, 38r
 41. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikel: 33

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar TITEL I

 1. Leerplichtwet 1969
  Artikel 1a1
 2. Wet op het primair onderwijs
  Artikel 185
Terug naar begin van de pagina