Wet op het primair onderwijs

Geldend van 01-08-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 9

Informatie geldend op 01-08-2019

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Beleidsregel bevoegdheid basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs voor buitenlandse diploma’s
  Artikel: 3
 2. Besluit bekostiging WPO
  Artikel: 34.12
 3. Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel
  Artikel: 4.1
 4. Besluit intrekking toezichtkaders onder vaststelling beleidsregels Onderzoekskaders 2017
  Bijlage: I
 5. Besluit intrekking toezichtkaders onder vaststelling van beleidsregels Onderzoekskaders NBO PO 2017 en NBO VO 2017
  Bijlage: Onderzoekskader NBO PO
 6. Besluit kerndoelen primair onderwijs 1998
  Bijlage: als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van het Besluit kerndoelen basisonderwijs 1998
 7. Besluit ontheffing gecertificeerde pabo-gediplomeerden voor de onderbouw vmbo basis- en kader
  Tekst: tekst
 8. Besluit trekkende bevolking WPO
  Artikel: C 3
 9. Besluit vernieuwde kerndoelen WPO
  Artikelen: Vernieuwde kerndoelen WPO, 1
 10. Leerplichtwet 1969
  Artikel: 1a1
 11. Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs
  Artikelen: 2.5, 2.6
 12. Subsidieregeling pilot tweetalig primair onderwijs
  Artikel: 3
 13. Subsidieregeling vervolgpilot tweetalig primair onderwijs
  Artikelen: 3, 6
 14. Uitvoeringsbesluit WHW 2008
  Artikel: 3.7
 15. Wet College voor toetsen en examens
  Artikel: 2
 16. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
  Artikel: 7.25a
 17. Wet op het primair onderwijs
  Artikelen: 3, 9b, 57, 134
 18. Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (invoering basisvorming in voortgezet onderwijs, invoering kerndoelen in basisonderwijs en voortgezet onderwijs en invoering voorbereidend beroepsonderwijs)
  Artikel: VI

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Afdeling 1

 1. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikel 118t
 2. Wet op het primair onderwijs
  Artikel 176k
 3. Wet op de expertisecentra
  Artikel 171
 4. Besluit experiment regelluwe scholen PO/VO
  Artikel 4
Terug naar begin van de pagina