Wet op het primair onderwijs

Geldend van 01-08-2017 t/m 31-12-2017

Wetstechnische informatie voor Artikel 70a

Informatie geldend op 01-08-2017

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanvullende formatie zeer moeilijk lerende kinderen (zmlk-leerlingen) in de groepen drie tot en met acht van de basisschool
  Tekst: tekst
 2. Besluit bekostiging WEC
  Artikel: 58b
 3. Besluit bekostiging WPO
  Artikel: 36
 4. Regeling bekostiging personeel PO 2008–2009 en aanpassing bedragen leerlinggebonden budget VO 2008–2009
  Artikelen: 35, 39
 5. Regeling bekostiging personeel PO 2009–2010 en aanpassing bedragen leerlinggebonden budget VO 2009–2010
  Artikelen: 1, 35, 39
 6. Regeling bekostiging personeel PO 2010–2011 en aanpassing bedragen leerlinggebonden budget VO 2010–2011
  Artikelen: 1, 33, 37
 7. Regeling bekostiging personeel PO 2011–2012 en aanpassing bedragen leerlinggebonden budget VO 2011–2012
  Artikelen: 1, 33, 37
 8. Regeling bekostiging personeel PO 2012–2013 en aanpassing bedragen leerlinggebonden budget VO 2012–2013
  Artikelen: 1, 33, 37
 9. Regeling bekostiging personeel PO 2013–2014 en aanpassing bedragen leerlinggebonden budget VO 2013–2014
  Artikelen: 1, 33, 37
 10. Regeling bekostiging personeel PO 2014–2015 en aanpassing bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2014–2015
  Artikel: 1
 11. Registratie geïndiceerde leerlingen (2003-2004)
  Tekst: tekst
 12. Registratie geïndiceerde leerlingen (2004-2005)
  Tekst: tekst
 13. Wijzigingsbesluit Bekostigingsbesluit WEC, enz. (invoering van leerlinggebonden financiering)
  Artikelen: XIV, XV
 14. Wijzigingswet Wet op de expertisecentra, enz. (invoering regeling leerlinggebonden financiering)
  Artikel: XII
 15. Wijzigingswet enkele onderwijswetten (herziening organisatie en financiering van ondersteuning leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs)
  Artikelen: X, XI, XIII, XIV, XIa

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Titel IV

 1. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2013–2014
  Tekst tekst

Verwijzingen naar Afdeling 1

 1. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikel 118t
 2. Wet op het primair onderwijs
  Artikel 176k
 3. Besluit experiment regelluwe scholen PO/VO
  Artikel 6
Terug naar begin van de pagina