Vaststelling kenteken drogisten

[Regeling vervallen per 01-07-2007.]
Geraadpleegd op 25-05-2024.
Geldend van 01-01-1982 t/m 30-06-2007

Vaststelling kenteken drogisten

De Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne,

Gelet op artikel 2h, tweede lid, van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening (Stb. 1958, 408),

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-07-2007]

 • 1 Het kenteken, bedoeld in artikel 2h, tweede lid, van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening, bestaat voor wat betreft de in dat artikellid bedoelde personen, met uitzondering van die bedoeld in het tweede lid, uit de volgende afbeelding:

  Bijlage 32804.png
 • 2 Voor wat betreft personen, bedoeld in artikel 2f, tweede lid, onder c, van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening, bestaat het in het eerste lid bedoelde kenteken uit de volgende afbeelding:

Bijlage 32803.png
 • 3 Met betrekking tot het in het eerste en tweede lid bedoelde kenteken gelden de volgende eisen:

  • a. de afmetingen bedragen de eenheden zoals vermeld bij de afbeelding;

  • b. de grootte van de op de afbeelding voorkomende kleine letters bedraagt de helft van die van de grote letters;

  • c. de letters zijn zwart;

  • d. het kader van het in het eerste lid bedoelde kenteken is blauw; dat van het in het tweede lid bedoelde kenteken zwart;

  • e. de ondergrond van het in het eerste lid bedoelde kenteken is wit, die van het in het tweede lid bedoelde kenteken geel.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2007]

Dit besluit, dat in de Nederlandse Staatscourant wordt geplaatst, treedt in werking met ingang van 1 januari 1982.

Leidschendam, 1 juni 1981

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid en Milieuhygiëne,

E. Veder-Smit

Naar boven