Besluit geluidsgevoelige ruimten van een woning

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geraadpleegd op 28-11-2023.
Geldend van 24-06-1981 t/m 31-12-2006

Besluit geluidsgevoelige ruimten van een woning

De Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne,

Gelet op artikel 1, eerste lid, van de Wet geluidhinder (Stb. 1979, 99);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Als geluidsgevoelige ruimte van een woning wordt aangemerkt: een ruimte binnen een woning voor zover die kennelijk als slaap-, woon-, of eetkamer wordt gebruikt of voor een zodanig gebruik is bestemd.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Dit besluit wordt met de toelichting geplaatst in de Nederlandse Staatscourant en treedt in werking op de eerste dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Leidschendam, 27 mei 1981

De

Minister

voornoemd,

L. Ginjaar

Naar boven