Wet omrekening in goud uitgedrukte rekeneenheden

Geraadpleegd op 02-03-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 15-03-1982.
Geldend van 15-03-1982 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Veiligheid en Justitie
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0003401
Rechtsgebied Financieel en economisch recht
Overheidsthema Financiën

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Besluit omrekening in goud uitgedrukte rekeneenheden

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

Geen

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 15-03-1982

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
15-03-1982 Nieuwe-regeling 15-05-1981 Stb. 1981, 295 15459 19-02-1982 Stb. 1982, 63
Naar boven