Wet omrekening in goud uitgedrukte rekeneenheden

Geraadpleegd op 21-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 15-03-1982.
Geldend van 15-03-1982 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 2

Informatie geldend op 15-03-1982

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 15-03-1982)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
15-03-1982 Nieuwe-regeling 15-05-1981 Stb. 1981, 295 15459 19-02-1982 Stb. 1982, 63
Naar boven