Vaststelling symbool ex artikel 3 van het verpakkingen- en gebruiksartikelenbesluit

[Regeling vervallen per 31-08-2005.]
Geraadpleegd op 15-04-2024.
Geldend van 03-05-1981 t/m 30-08-2005

Vaststelling symbool ex artikel 3 van het verpakkingen- en gebruiksartikelenbesluit

De Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne,

De Minister van Landbouw en Visserij,

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Th. M. Hazekamp;

Gelet op artikel 3, eerste lid, onder a, van het Verpakkingen- en gebruiksartikelenbesluit (Warenwet) (Stb. 1979, 558);

Besluiten:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 31-08-2005]

Het symbool als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder a, van het Verpakkingen- en gebruiksartikelenbesluit (Warenwet) heeft onderstaande vorm.

Bijlage 36545.png

Artikel 2

[Regeling vervallen per 31-08-2005]

  • 1 Dit besluit wordt met de daarbij behorende toelichting in de Nederlandse Staatscourant geplaatst.

  • 2 Het treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Leidschendam, 6 april 1981

De

Minister

van Volksgezondheid en Milieuhygiëne,

L. Ginjaar

De

Minister

van Landbouw en Visserij,

P. J. M. Braks

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

Th. M. Hazekamp

Naar boven