Vaststelling symbool ex artikel 3 van het verpakkingen- en gebruiksartikelenbesluit

[Regeling vervallen per 31-08-2005.]
Geldend van 03-05-1981 t/m 30-08-2005

Vaststelling symbool ex artikel 3 van het verpakkingen- en gebruiksartikelenbesluit

De Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne,

De Minister van Landbouw en Visserij,

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Th. M. Hazekamp;

Gelet op artikel 3, eerste lid, onder a, van het Verpakkingen- en gebruiksartikelenbesluit (Warenwet) (Stb. 1979, 558);

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 31-08-2005]

Het symbool als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder a, van het Verpakkingen- en gebruiksartikelenbesluit (Warenwet) heeft onderstaande vorm.

Bijlage 36545.png

Artikel 2

[Vervallen per 31-08-2005]

  • 1 Dit besluit wordt met de daarbij behorende toelichting in de Nederlandse Staatscourant geplaatst.

  • 2 Het treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Leidschendam, 6 april 1981

De

Minister

van Volksgezondheid en Milieuhygiëne,

L. Ginjaar

De

Minister

van Landbouw en Visserij,

P. J. M. Braks

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

Th. M. Hazekamp

Terug naar begin van de pagina