Vaststelling nationale brandweervlag

[Regeling vervallen per 18-10-2003.]
Geraadpleegd op 26-05-2024.
Geldend van 26-03-1981 t/m 17-10-2003

Vaststelling nationale brandweervlag

De minister van Binnenlandse Zaken,

Gelet op de algemeen geldende richtlijnen op het gebied van de banistiek,

Besluit:

[Regeling vervallen per 18-10-2003]

Uit brandweerkringen hebben mij verzoeken bereikt om een brandweervlag volgens een bepaald model vast te stellen,

In heb de Hoofdinspecteur voor het Brandweerwezen bereid gevonden daartoe het initiatief te nemen. Dit heeft ertoe geleid, dat op advies van de Stichting voor Banistiek en Heraldiek een model is ontworpen, volgens welke ik de vlag bij mijn beschikking van datum en nummer als deze heb vastgesteld. Ik adviseer u in voorkomende gevallen dit model te hanteren.

Een afschrift van deze beschikking en een brochure, waarin de details nader zijn uitgewerkt, bied ik u hierbij aan.

's-Gravenhage, 16 februari 1981

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,

H. Wiegel

Bijlage

[Regeling vervallen per 18-10-2003]

 • 1. De omschrijving van het basismodel van de vlag is als volgt:

  • -

   kleuren vlaggedoek en embleem: rood: helder vermiljoen, gelijk de Nederlandse vlag, geel: donkergeel of "Prinsengeel",

   drie schuine banen rood-wit-rood, waarvan het wit 1/5 van de vlagafmeting langs de stok breed is,

   op het midden een schijf waarvan de middellijn 2/3 is van de vlagafmeting langs de stok; binnen deze schijf een smalle, witte zoom,

   het brandweerembleem op het midden met een hoogte die gelijk is aan 1/2 van de vlagafmeting langs de stok; het brandweerembleem, overeenkomstig de beschikking van 2 september 1964, nr. AB64/1667, Directie O.P., Hoofdafd. O.P.Z., wordt uitsluitend in de eerdergenoemde kleuren rood en geel uitgevoerd.

 • 2. Indien gewenst kan aan de vlag een lokale betekenis worden gegeven. In dat geval wordt geheel bovenaan bij de vlagbevestiging aan de stok een gele rechthoek aangebracht met in genoemde kleur rood daarop de naam van de gemeente in een afkorting van maximaal drie letters. De grootte van de rechthoek is ten hoogste 1/25 van het gehele vlagoppervlak, in gelijke hoogte- en lengteverhouding als deze.

 • 3. Het standaardmodel van de vlag berust bij de Inspectie voor het Brandweerwezen.

  Bijlage 36483.png
Naar boven