Wet Nationale ombudsman

Geraadpleegd op 22-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 10-07-2021.
Geldend van 10-07-2021 t/m 30-04-2022

Wetstechnische informatie voor Hoofdstuk IIa

Informatie geldend op 10-07-2021

Regelgeving die op dit hoofdstuk is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit hoofdstuk

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit hoofdstuk

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit hoofdstuk deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit hoofdstuk

(geldig op 10-07-2021)

Opmerking

De regeling is oorspronkelijk gepubliceerd als onderdeel van de Wet vaststelling Wet Nationale ombudsman
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-04-2011 Nieuw 20-09-2010 Stb. 2010, 716 31831 02-03-2011 Stb. 2011, 127
Naar boven