Beschikking consignatie van gelden

Geraadpleegd op 15-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2002.
Geldend van 01-01-2002 t/m heden

Wetstechnische informatie voor 1

Informatie geldend op 01-01-2002

Regelgeving die op deze bijlage is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze bijlage

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze bijlage

  1. Beschikking consignatie van gelden
    Artikelen: 1, 4

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze bijlage deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor deze bijlage

(geldig op 01-01-2002)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2002 Wijziging 10-10-2001 Supplement-Stcrt. 2001, 214 WJB20011084M 10-10-2001 Supplement-Stcrt. 2001, 214
01-01-2002 Wijziging 10-10-2001 Supplement-Stcrt. 2001, 214 WJB2001/1084M 10-10-2001 Supplement-Stcrt. 2001, 214
15-02-1981 Nieuwe-regeling 26-01-1981 Stcrt. 1981, 16 180-5334 26-01-1981 Stcrt. 1981, 16
Naar boven