Beschikking consignatie van gelden

Geraadpleegd op 14-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2002.
Geldend van 01-01-2002 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 3

Informatie geldend op 01-01-2002

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Beschikking consignatie van gelden
    Artikelen: 6, 7

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2002)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-1994 Wijziging 11-03-1994 Stcrt. 1994, 52 WJB93/1698 11-03-1994 Stcrt. 1994, 52
15-02-1981 Nieuwe-regeling 26-01-1981 Stcrt. 1981, 16 180-5334 26-01-1981 Stcrt. 1981, 16
Naar boven