Vaststelling leeftijdsgrens voor de vervulling van bepaalde functies ex art. 97, eerste lid, Algemeen Rijksambtenarenreglement

[Regeling vervallen per 01-01-2020.]
Geraadpleegd op 15-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-1981.
Geldend van 01-01-1981 t/m 31-12-2019

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling KB
Identificatienummer BWBR0003364
Rechtsgebied Arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Ambtenarenrecht
Overheidsthema Werk- en loopbaan

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

Geen

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-01-1981

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
01-01-2020 Intrekking-regeling 09-03-2017 Stb. 2017, 123 32550 24-10-2019 Stb. 2019, 385
01-01-1981 Nieuwe-regeling 23-12-1980 Stb. 1980, 763 23-12-1980 Stb. 1980, 763
Wijziging 23-12-1980 Stb. 1980, 763 23-12-1980 Stb. 1980, 763
Naar boven