Toelating diploma Moderne Bedrijfsadministratie tot examen accountants-administratieconsulenten

Geraadpleegd op 20-05-2024.
Geldend van 29-11-1980 t/m heden

Toelating diploma Moderne Bedrijfsadministratie tot examen accountants-administratieconsulenten

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Th. M. Hazekamp,

in overeenstemming met de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen, drs. K. de Jong,

Gelet op artikel 2, tweede lid, van het Examenbesluit accountants-administratieconsulenten (Stb. 1974, 304);

Besluit:

Artikel 1

Tot het afleggen van het examen wordt toegelaten dege, die in het bezit is van het diploma Moderne Bedrijfsadministratie ingesteld door de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel te Haarlem en het Nederlands Instituut voor Efficiency te 's-Gravenhage, afgegeven in de jaren 1946 tot en met 1951.

Artikel 2

  • 1 Deze beschikking wordt in de Staatscourant bekendgemaakt.

  • 2 Zij treedt in werking met ingang van de dag na die van haar bekendmaking.

's-Gravenhage, 21-11-1980

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

Th. M. Hazekamp

Naar boven