Instelling coördinatiegroep en projectgroepen volwassenen-educatie

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geraadpleegd op 18-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 13-12-1980.
Geldend van 13-12-1980 t/m 30-12-2004

Wetstechnische informatie voor Artikel 3

Informatie geldend op 13-12-1980

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 13-12-1980)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
31-12-2004 Intrekking-regeling 16-12-2004 Stcrt. 2004, 247 WJZ/2004/57142(8153) 16-12-2004 Stcrt. 2004, 247
13-12-1980 tot 01-08-1980 Nieuwe-regeling 05-11-1980 Stcrt. 1980, 242 VO/VP-7390 05-11-1980 Stcrt. 1980, 242
Naar boven