Besluit werkgebied dagverblijven en gezinsvervangende tehuizen voor gehandicapten

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 17-10-1980 t/m 31-12-2005

Besluit werkgebied dagverblijven en gezinsvervangende tehuizen voor gehandicapten

De Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk,

Gelet op artikel 12 van de Tijdelijke Verstrekkingenwet maatschappelijke dienstverlening (Stb. 1975, 157),

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

Dagverblijven voor gehandicapten en gezinsvervangende tehuizen voor gehandicapten hebben een werkgebied dat in het algemeen groter is dan het gebied van één gemeente.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit, dat kan worden aangehaald als Besluit werkgebied dagverblijven en gezinsvervangende tehuizen voor gehandicapten, treedt in werking met ingang van de dag na die van plaatsing in de Nederlandse Staatscourant en werkt terug tot 1 januari 1979.

Afschrift zal worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer.

De

Staatssecretaris

voornoemd,

G. C. Wallis de Vries

Terug naar begin van de pagina