Halfjaarlijkse aanpassing minimumloon per 1 januari 1980

[Regeling vervallen per 22-09-2004.]
Geraadpleegd op 14-06-2024.
Geldend van 01-01-1980 t/m 21-09-2004

Halfjaarlijkse aanpassing minimumloon per 1 januari 1980

De Minister van Sociale Zaken

Gelet op artikel 14, eerste tot en met vierde lid, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Stb. 1968, 657), laatstelijk gewijzigd bij wet van 20 december 1979 (Stb. 1979, 711).

Besluit:

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

De bedragen, welke met ingang van 1 januari 1980 in de plaats treden van de in artikel 8, eerste lid, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag genoemde bedragen, zijn onderscheidenlijk:

  • a. f 1 826,50

  • b. f 421,50

  • c. f 84,30.

's-Gravenhage, 21 april 1980

De

Minister

voornoemd,

W. Albeda

Naar boven