Toelating ander diploma tot examens accountants- en administratieconsulenten

Geraadpleegd op 12-04-2024.
Geldend van 28-03-1980 t/m heden

Toelating ander diploma tot examens accountants- en administratieconsulenten

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 2, tweede lid, van het Examenbesluit accountants-administratieconsulenten (Stb. 1974, 304);

Handelende in overeenstemming met de Minister van Onderwijs en Wetenschappen;

Besluit:

Artikel 1

Tot het afleggen van het examen, bedoeld in artikel 60 van de Wet op de Accountants-administratieconsulenten wordt toegelaten degene die in het bezit is van het diploma ‘Registered Industrial Accountant’ (R.I.A.) afgegeven door ‘The Society of Industrial Accountants of Ontario’, dan wel ‘The Society of Management Accountants of Ontario’.

Artikel 2

  • 1 Deze beschikking wordt in de Staatscourant bekendgemaakt.

  • 2 Zij treedt in werking met ingang van de dag na die van haar bekendmaking.

's-Gravenhage, 25-3-1980

De

Staatssecretaris

voornoemd,

Th. M. Hazekamp

Naar boven