Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen

Toekomstige wijziging(en) op 01-01-2027. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 23-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2015.
Geldend van 01-07-2015 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 10

Informatie geldend op 01-07-2015

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen
    Artikel: 23

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2015)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Aanhangig 35157
01-07-1989 Nieuw 27-04-1989 Stb. 1989, 168 27-04-1989 Stb. 1989, 168
Naar boven