Besluit organisaties gerechtigd tot het benoemen van SER-leden

Geraadpleegd op 29-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 17-07-2018.
Geldend van 17-07-2018 t/m 31-03-2020

Wetstechnische informatie voor Artikel 4

Informatie geldend op 17-07-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 17-07-2018)

Opmerking

Door Stcrt. 2018/38827 is de citeertitel gewijzigd per 17 juli 2018.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
17-07-2018 Nieuw 03-07-2018 Stcrt. 2018, 38827 03-07-2018 Stcrt. 2018, 38827
Naar boven