Organisaties gerechtigd tot het benoemen van SER-leden

Geraadpleegd op 22-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-04-1994.
Geldend van 01-04-1994 t/m 16-07-2018

Wetstechnische informatie voor Artikel 2

Informatie geldend op 01-04-1994

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-04-1994)

Opmerking

Door Stcrt. 2018/38827 is de citeertitel gewijzigd per 17 juli 2018.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-04-1980 Nieuwe-regeling 01-03-1980 Stcrt. 1980, 66 87 01-03-1980 Stcrt. 1980, 66
Naar boven