Sanctiewet 1977

Geldend van 21-05-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Buitenlandse Zaken
AfkortingGeen
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0003296
RechtsgebiedInternationaal publiekrecht | Volkenrecht
OverheidsthemaRechtspraak

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanwijzing ambtenaren belast met het toezicht naleving sancties tegen Servië en Montenegro
 2. Aanwijzing ambtenaren belast met toezicht op naleving Sanctiebesluiten Zuid-Afrika 1981
 3. Aanwijzing rechtspersonen Sanctiewet 1977
 4. Besluit bestuurlijke boetes financiële sector
 5. Besluit mandaat en machtiging op het terrein van de buitenlandse handel 2019
 6. Besluit melding transacties financiering terrorisme
 7. Buitenwerkingstelling Sanctiebesluit Bosnië-Herzegovina 1995
 8. Regeling AFM en DNB nadere voorschriften Wfm BES en Wwft BES 2012
 9. Regeling bedrijfsvoering en administratieve organisatie Wet inzake de geldtransactiekantoren
 10. Regeling toezicht Sanctiewet 1977
 11. Regeling toezichthoudende ambtenaren Sanctiewet 1977
 12. Sanctieregeling Afghanistan 2011
 13. Sanctieregeling Belarus 2006
 14. Sanctieregeling BES
 15. Sanctieregeling Birma 2013
 16. Sanctieregeling buiten werking stelling sanctiemaatregelen Servië en Montenegro 1994
 17. Sanctieregeling Burundi 2015
 18. Sanctieregeling Centraal-Afrikaanse Republiek 2014
 19. Sanctieregeling chemische wapens 2018
 20. Sanctieregeling conflictdiamanten 2003
 21. Sanctieregeling Congo 2005
 22. Sanctieregeling Egypte 2011
 23. Sanctieregeling Guinee 2010
 24. Sanctieregeling Guinee-Bissau 2012
 25. Sanctieregeling inlijving Krim en Sebastopol 2014
 26. Sanctieregeling Irak 2004
 27. Sanctieregeling Irak 2004 II
 28. Sanctieregeling Iran 2012
 29. Sanctieregeling ISIS en Al Qaida 2016
 30. Sanctieregeling Jemen 2015
 31. Sanctieregeling Libanon en Syrië 2007
 32. Sanctieregeling Libië 2016
 33. Sanctieregeling Mali 2017
 34. Sanctieregeling Nicaragua 2019
 35. Sanctieregeling Noord-Korea 2017
 36. Sanctieregeling Oekraïne 2014
 37. Sanctieregeling overbrugging tenuitvoerlegging sanctieresoluties van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties 2019
 38. Sanctieregeling Somalië 2003
 39. Sanctieregeling Sudan 2014
 40. Sanctieregeling Syrië 2012
 41. Sanctieregeling territoriale integriteit Oekraïne 2014
 42. Sanctieregeling terrorisme 2002
 43. Sanctieregeling terrorisme 2002 II
 44. Sanctieregeling terrorisme 2007
 45. Sanctieregeling terrorisme 2007-II
 46. Sanctieregeling Tunesië 2011
 47. Sanctieregeling Turkije 2019
 48. Sanctieregeling Venezuela 2017
 49. Sanctieregeling Zimbabwe 2004
 50. Sanctieregeling Zuid-Sudan 2015
 51. Wijzigingsbesluit financiële markten 2015
 52. Wijzigingsbesluit financiële markten 2017
 53. Wijzigingsregeling Sanctieregeling Iran 2012 (uitbreiding van de groep personen die over een ontheffing dient te beschikken)
 54. Wijzigingsregeling Sanctieregeling Somalië 2003 en Sanctieregeling Noord-Korea 2007

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Algemene douanewet
  Bijlage: bij de artikelen 1:1 en 1:3 van de Algemene douanewet
 2. Beleidsregels niet-incidentele artikel 3 loterijvergunningen
  Artikel: 10
 3. Besluit financiële markten BES
  Artikel: 3:13
 4. Besluit mandaat en machtiging op het terrein van de buitenlandse handel 2019
  Artikel: 2
 5. Besluit toezicht trustkantoren 2018
  Artikel: 16
 6. Bevoegdheidsregeling DNB 2018
  Tekst: tekst
 7. Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet
  Artikel: 74
 8. Organisatie- en mandaatbesluit OCW 2008
  Bijlage: Organisatie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 9. Overdrachtsbesluit Sanctiewet 1977
  Artikelen: 1, 3
 10. Regeling AFM en DNB nadere voorschriften Wfm BES en Wwft BES 2012
  Artikel: 6
 11. Regeling naslag Wiv 2017
  Artikelen: 2, 4
 12. Regeling toezicht Sanctiewet 1977
  Artikel: 1
 13. Regeling toezichthoudende ambtenaren Sanctiewet 1977
  Artikel: 1
 14. Sanctieregeling BES
  Artikel: 1
 15. Sanctieregeling overbrugging tenuitvoerlegging sanctieresoluties van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties 2019
  Artikel: 2
 16. Sanctiewet 1977
  Artikel: 16
 17. Uitvoeringsbesluit Wwft 2018
  Artikel: 1a
 18. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein In- en uitvoerregelingen vanaf 1945 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 19. Wet financiële markten BES
  Artikel: 3:8
 20. Wet op de economische delicten
  Artikel: 1
 21. Wet op het financieel toezicht
  Artikel: 1:104
 22. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
  Artikelen: 23c, 23d
 23. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES
  Artikel: 3.13
 24. Wet toezicht trustkantoren 2018
  Artikelen: 7, 15, 56, 57, 78
 25. Wet wijziging boetestelsel financiële wetgeving
 26. Wijzigingswet Sanctiewet 1977, enz. (vereenvoudiging implementatie van internationale verplichtingen)
 27. Wijzigingswet financiële markten 2012
  Artikel: III
Terug naar begin van de pagina