Besluit instelling adviescommissie voor de oorsprong 1980

Geraadpleegd op 27-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-1994.
Geldend van 01-01-1994 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Economische Zaken
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Ministeriële regeling
Departementaal kenmerk 680/13
Identificatienummer BWBR0003292
Rechtsgebied Intellectuele eigendom | Intellectueel eigendomsrecht
Overheidsthema Economie en ondernemen

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

Geen

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-01-1994

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking
01-01-1994 Wijziging 29-11-1993 Stcrt. 1993, 235 93075930 23-12-1993 Stb. 1993, 693
09-02-1980 Nieuwe-regeling 30-01-1980 Stcrt. 1980, 28 680/13 30-01-1980 Stcrt. 1980, 28
Naar boven