Besluit instelling adviescommissie voor de oorsprong 1980

Geraadpleegd op 27-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-1994.
Geldend van 01-01-1994 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 5

Informatie geldend op 01-01-1994

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-1994)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-1994 Wijziging 29-11-1993 Stcrt. 1993, 235 93075930 23-12-1993 Stb. 1993, 693
01-01-1994 Wijziging 29-11-1993 Stcrt. 1993, 235 93075930 Stb. 1993, 693 Inwtr. 1
09-02-1980 Nieuwe-regeling 30-01-1980 Stcrt. 1980, 28 680/13 30-01-1980 Stcrt. 1980, 28

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Algemene wet bestuursrecht in werking treedt.1)
Naar boven