Regeling geur- en smaakstoffen

[Regeling vervallen per 20-01-2011.]
Geldend van 31-08-2002 t/m 19-01-2011

Regeling geur- en smaakstoffen

De Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne,De Minister van Landbouw en Visserij en de Staatssecretaris van Economische Zaken,Th. M. Hazekamp,

Gelet op artikel 2, derde lid, van het Geur- en smaakstoffenbesluit (Warenwet) (Stb. 1979, 396);

De Adviescommissie Warenwet gehoord,

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 20-01-2011]

Geur- en smaakstoffen dienen zodanig van samenstelling te zijn dat bij gebruik overeenkomstig de bestemming de eet- en drinkwaren of kauwpreparaten waaraan zij worden toegevoegd,

 • a. de stoffen, genoemd in de bij deze regeling gevoegde bijlage I, in geen grotere hoeveelheden bevatten dan daar aangegeven,

 • b. slechts de kunstmatige geur- en smaakstofcomponenten, genoemd in de bij deze regeling gevoegde bijlage II, tot de daarbij vermelde hoeveelheden bevatten.

Artikel 1a

[Vervallen per 20-01-2011]

Onverminderd artikel 1, onder b, mag N-ethyl-2-isopropyl-5-methylcyclohexaancarboxamide aanwezig zijn in de navolgende eet- en drinkwaren, tot de daarbij vermelde maximale hoeveelheid:

a. kauwgom:

tot 1200 mg/kg;

b. chocolade en suikerwerken:

tot 100 mg/kg;

c. andere eet- en drinkwaren:

tot 10 mg/kg.

Artikel 2

[Vervallen per 20-01-2011]

Geur- en smaakstoffen mogen slechts bevatten de additieven overeenkomstig de bij deze regeling gevoegde bijlage III tot de daarbij vermelde hoeveelheden.

Artikel 3

[Vervallen per 20-01-2011]

Als smaakversterkende stoffen mogen slechts worden gebruikt de stoffen, genoemd in de bij deze regeling gevoegde bijlage IV.

Artikel 4

[Vervallen per 20-01-2011]

 • 1 Deze regeling die, welke kan worden aangehaald als ‘Regeling geur- en smaakstoffen’, wordt in de Nederlandse Staatscourant bekendgemaakt.

 • 2 Zij treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Leidschendam, 24 januari 1980

De

Minister

van Volksgezondheid en Milieuhygiëne,

L. Ginjaar

De

Minister

van Landbouw en Visserij,

A. P. J. M. M. van der Stee

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

Th. M. Hazekamp

Bijlage I

[Vervallen per 20-01-2011]

 

max. toelaatbare concentratie in het eindprodukt in mg/kg

agaricinezuur

 

– in alcoholische dranken

100

– in overige levensmiddelen

0,5

ß-asaron

 

– in alcoholische dranken

5

– in overige levensmiddelen

0.1

blauwzuur (vrij en gebonden)

 

– in marsepein

10

– in conserven en sappen van pitvruchten

5

– in alcoholische dranken

1 per vol. %

 

ethanol

– in overige levensmiddelen

1

cumarine

 

– in alcoholische dranken

10

– in overige levensmiddelen

2

hypericine

 

– in alcoholische dranken

2

– in overige levensmiddelen

0,1

kinine

– in niet-alcoholische dranken

85

– in alcoholische dranken

300

– in overige levensmiddelen

1

pulegon

 

– in dranken met muntsmaak

50

– in suikerwerk met muntsmaak

300

– in overige levensmiddelen

1

quassine

 

– in alcoholische dranken

50

– in overige levensmiddelen

2

safrol

 

– in alcoholische dranken met een alcoholgehalte van meer dan 25 vol. %

5

– in overige levensmiddelen

1

thujon

 

– in alcoholische dranken

5

– in overige levensmiddelen

0,5

2,4-dimethylacetofenon

5

fenylethylcarbinol

3

2-methoxy-3-isopropylpyrazine

3

methyldihydrojasmonaat

1

benzo(a)pyreea

0,00003 (als gevolg van het gebruik van aroma)

Bijlage II

[Vervallen per 20-01-2011]

2C.E.-nr.

 

max. toelaatbare concentratie in het eindprodukt in mg/kg +

523

acetaldehydebenzylmethoxyethylacetaal

1

155

acetylnonanoyl (undecaan-2,3-dion)

3

2044

acetylvaleryl (heptaan-2,3-dion)

10

2004

allylazijnzuur (4-penteenzuur)

5

334

allylcinnamaat

5

2070

allylcyclohexylacetaat

20

283

allylcyclohexylbutyraat

5

2180

allylcyclohexylhexanoaat

10

2223

allylcyclohexylpropionaat

75

474

allylcyclohexylvalerianaat

5

281

allyl-2-ethylbutyraat

10

228

allylfenoxyacetaat

10

360

allylfuroaat

2

2181

allylhexoanaat

75

2040

alpha-allyljonon

4

2182

allylsorbinaat

5

2183

allyltiglinaat

3

441

allylundecenoaat

1

216

alpha-amylcinnamylacetaat

10 1

357

alpha-amylcinnamylformiaat

102

463

alpha-amylcinnamylisovalerianaat

103

2172

amylheptincarbonaat (pentyl oct-2-ynoaat)

4

79

alpha-amylkaneelalcohol

10 4

128

alfa-amylkaneelaldehyde

10 5

47

alfa-amylkaneelaldehydedimethylacetaal

106

2205

2-amyl-5(of 6)-keto-1,4-dioxaan

10

163

anisylaceton

25

2226

benzaldehydepropyleenglycolacetaal

300

2247

2-benzofuraancarboxyaldehyde

3

162

benzoin

5

520

benzylbutylether

5

2187

benzyl-2,3-dimethylcrotonaat

5

2137

benzylethylcarbinol

2

2140

benzyl-4-heptanon

20

-

benzylideenmethional

1

2031

benzylisobutylcarbinol

50

159

benzylisobutylketon

10

522

benzylisoeugenol

25

477

benzylmercaptaan

2

83

benzylpropyicarbinol

20

2-butyl-2-butanal

2

2188

butylbutyrylglycolaat

5

2107

butylbutyryllactaat

50

127

alfa-butylkaneelaldehyde

10 7

2206

2-butyl-5(of 6)-keto-1,4-dioxaan

5

2057

carvacrylethylether

40

255

cinnamylanthranilaat

25

235

cinnamylfenylacetaat

40

4064

citralpropyleenglycolacetaal

8

2012

citronellyloxyacetaldehyde

5

1,2-cyclohexaandion

7

34

cyclohexylazijnzuur

1

2082

cyclohexylburyraat

60

337

cyclohexylcinnamaat

5

218

cyclohexylethylacetaat

5

498

cyclohexylformiaat

608

528

cyclohexylhexanoaat

609

459

cyclohexylisovalerianaat

6010

529

cyclohexylmercaptaan

0,1

421

cyclohexylpropionaat

6011

cyclopentaanthiol

0,1

dehydrodihydrojonol

2 12

dehydrodihydrojonon

413

2150

dibenzylether

25

2054

dibenzylketon

10

4077

dibenzylsulfide

2

2231

4,4-dibutyl-gamma-butyrolacton

10

622

dibutylsebacaat

10

dicyclohexylsulfide

0,05

4085

difenyldisulfide

2

2,4-dimethyl-5-acetylthiazol

10

2,5-dimethyl-2,5-dihydroxy-1,4-dithiaan

2

219

dimethylfenylethylcarbinylacetaat

2

4240

dimethylfenylethylcarbinylisobutyraat

15

2,5-dimethyl-3-furaanthiol

0,25 14

4030

2,6-dimethyl-4-beptanol

5

2006

2,6-dimethyl-5-beptenal

20

3,7-dimethyl-2,6-octadienyl-2-ethylbutyraat

15

112

2,6-dimethyloctanal

5

4081

dimethylpenteenzuur

1

2121

dodecu-3,6-dienal

2

626

ethoxybenzaldehyde

5

2193

7-ethoxy-4-methylcoumarine

5

2241

ethyl-2-acetyl-3-fenylpropionaat

7

627

ethylbenzoylacetaat

10

 

ethyl- (4-methylthio)-butyraat

0,2

2242

ethylburyryllactaat

5

2243

ethylcresoxyacetaat

10

2095

ethylcyclohexylpropionaat

25

629

ethyl-N-ethylanthranilaat

5

ethyl-2-ethyl-3-fenylpropionaat

25

307

ethyl-4-fenylbutyraat

5

628

ethylfenylcarbinylbutyraat

10

ethyl-2-fenyl-3-furoaat

2,5

545

ethylfurfacrylaat

1

2091

ethylfurfurylpropionaat

10

 

ethyl-8-furfuryl-8-thiopropionaat

1

120

2-ethyl-2-heptenal

30

190

ethylisoeugenol

15

692

ethylmaltol

60

ethylmercaptopropionaat

2

3-ethyl-4-methylcycloteen

4 15

   

5-ethyl

-3-methylcycloteen

416

 

ethylmethylfenylglycidaat

20

ethyl-2-methyl-3-pentenoaat

2

2190

ethylnitriet

15

480

ethyloctincarbonaat

1

ethylthioacetaat

1

2-ethylthiofenol

0,5

4094

ethyltridecaandioaat

2

2102

ethyl-10-undecenoaat

25

108

ethylvanilline

100

2089

fenoxyethylisobutyraat

30

671

4-fenyl-2-butylacetaat

25

85

fenylethylmethylcarbinol

3

86

fenylethylmethylethylcarbinol

20

674

5-fenylpentanol

15

3-fenyl-4-pentenal

1

126

2-fenylpropanal

5

2017

2-fenylpropanaldimethylacetaal

5

2257

2-fenyl-1-propanol

2

2276

1-fenyl-2-propylbutyraat

5

285

2-fenylpropylbutyraat

5 17

597

2-fenylpropylcinnamaat

10

2087

2-fenylpropylisobutyraat

518

2277

1-fenyl-3(5)-propylpyrazol

0,5

489

2-(3-fenylpropyl) tetrahydrofuraan

2

4112

2-furaanmethaanthioformiaat

1

2251

2-furfurylideenbutanal

0,5

2248

furfurylisopropylsulfide

0,5

furfurylthiopropionaat

1

243

geranylacetoacetaat

100

552

4-heptanol

10

555

4-heptanol

5

3-heptyl-5-methyl-2(3H)furanon

1,5

 

hexyl-2-methyl-3(4)-pentennaat

0,4

167

2-hexylideencyclopentanon

10

129

alfa hexylkaneelaldehyde

1019

ß homocyclocitral

2

100

hydroxycitronellaal

10 20

44

hydroxycitronellaal diethylacetaal

1021

46

hydroxycitronellaal dimethylacetaal

2522

559

hydrocycitronellol

1023

3-hydroxymethyl-2-octanon

10

563

isoamyleugenol

5

2080

isoamylfurylbutyraat

3

2092

isoamylfurylpropionaat

10

2173

isoamylheptincarbonaat

1

564

isobornylbutyraat

20 24

565

isobornylformiaat

2025

452

isobornylisovalerianaat

2026

412

isobornylpropionaat

2027

2093

isobutylfurylpropionaat

30

2151

isoeugenylbutylether

10

237

isoeugenylfenylacetaat

3

356

isoeugenylformiaat

15

169

alfa-isomethyljonon

528

650

ß-isomethyljonon

529

 

di-isopropoxyethaan 50

50

651

p-isopropylacetofenon

10

132

p-isopropylfenylacetaldehyde

1

2261

3-(p-isopropylfenyl)propanal

20

4139

gamma-jonon

10

48

kaneelaldehyde ethyleenglycolacetaal

2

2-keto-4-butaanthiol

0,5

3-mercapto-2-butanon

0,5

3-mercapto-2-pentanon

0,5

4156

2-mercaptopropionzuur

2

2226

2(5,6)-methoxy-3-ethylpyrazine

5 30

2(5,6)-methoxy-3-methylpyrazine

531

1-(p-methoxyfenyl)-4-methyl-1-penteen-3-on

2

164

1-(p-methoxyfenyl)-1-penteen-3-on

25

methoxypyrazine

5

4-methyl-5-(ß-acetoxyethyl)thiazol

55

160

p-methylbenzylaceton

5

577

methyl-p-tert, butylfenylacetaat

15

4018

6-methylchinoline

5

579

6-methylcoumarine

30

2111

methyldecincarbonaat

1

580

3-methyl-5-ethylfenol

5

134

2-methyl-4-fenylbutanal

10 32

135

3-methyl-2-fenylbutanal

1033

308

methyl-4-fenylbutyraat

2

4172

2-methyl-3-furaanthiol

134

2267

methylfurfacrylaat

10

2267

2-methyl-3(5,6)-furfuryltiopyrazine

1

3-(5-methyl-2-furyl)butanal

1

di-(2-methyl-3-furyl)disulfide

0,1

di-(2-methyl-3-furyl)tetrasulfide

0,1

481

methylheptincarbonaat

5

5-methyl-5-hexeen-2-on

1

2073

methylisobutylcarbinylacetaat

20

143

alfa-methyljonon

535

144

ß-methyljonon

536

2145

delta-methyljonon

537

578

alfa-methylkaneelaldehyde

1038

584

alfa-methyl-p-methoxykaneelaldehyde

1039

4034

2-methyl-5-methoxythiazol

5

2290

2-methyl-3(5,6)-methylthiopyrazine

5

113

2-methyloctanal

10

479

methyloctincarbonaat

1

4178

3-methyl-5-propyl-2-cyclohexeen-1-on

1

2-(2-methylpropyl)pyridine

0,5

3-(2-methylpropyl)pyridine

0,5

2-(1-methylpropyl)thiazol

0,5

2032

methylstyrylcarbinol

20

3-methylthiobutanal

5 40

4-(methylthio)butanal

541

4-methylthio-2-butanon

2

methylthiobutyraat

5

2272

2-methylthiofenol

1

methylthiofuroaat

5

4-methylthio-4-methyl-2-pentanon

2

587

2-methyl-3-tolylpropanal

5

20,0

2-methylundecanal

10

2-nafthaleenthiol

0,5

2170

ß-nafthylanthranilaat

5

2058

ß-nafthylethylether

3

2273

ß-nafthylisobutylether

3

147

ß-nafthylmethylketon

5

2075

1,3-nonaandiolacetaat

5

2076

3-nonanon-1-ylacetaat

5

590

nonanoyl-4-hydroxy-3-methoxybenzylamide

10

592

3-octanon-1-ol

1

664

6-octenal

5

594

paraldehyde

6

pentyl-2-furylketon

0,2

2068

piperonylacetaat

30 42

165

piperonylaceton

3043

2154

piperonylformiaat

3044

305

piperonylisobutyraat

545

170

propenylguaethol

25

p-propylanisol

3

2090

propylfurfacrylaat

5

494

3-propylideenfthalide

10

propylthioacetaat

1

2133

pseudocyclocitraal

3

2285

pyrazine ethaanthiol

10 46

pyrazinemethaanthiol

1047

pyrazinvlmethylsulfide

1

2279

2-pyridinemethaanthiol

2

189

resorcinedimethylether

25

2081

tetrah drefurfurylbutyraat

15 48

4224

tetrahydrofurfurylcinnamaat

1549

2096

tetrahydrofurfurylpropionaat

1550

77

tetrahudrolinalol

10

2057

tetrahydropseudojonon

5

168

tetramethylethylcyclohexenon

20

1,5,5,9-tetramethyl-13-oxatricyclo (8,3,0,0,4,9)-tridecaan

0,01

thiofenol

1

thiogeraniol

0,03

2219

thioguajacol

1

131

2-(p-tolyl)-propanal

0,5

2-trans-6-trans-octadienal

2

684

trideca-4,7-dienal

0,01

3,5,5-trimethylhexanol

30

123

9-undecenal

10 51

122

10-undecenal

1052

225

vanillineacetaat

15

691

vanillylideenaceton

10

Bijlage III

[Vervallen per 20-01-2011]

 • a. azijnzuur

  eetbare plantaardige oliën, met uitzondering van ricinusolie

  ethanol

  glycerol

  glyceryl mono-, di- en triacetaat

  isopropylalcohol

  melkzuur

  propyleenglycol

  sorbitol

  appelzuur (296)

  barnsteenzuur (363)

  kalium- en calciumchloride (508 en 509)

  de natrium- kalium- en calciumzouten van melkzuur (E325, E326 en E327) natrium- en kaliumcarbonaten (500 en 501)

  kaliumacetaat (E261)

  natrium- en kaliumalginaat (E401 en E402)

  lecithine (E322)

  triëthylcitraat (1505)

  wijnsteenzuur (E334).

 • b. arabische gom

  dextrine

  gemodificeerde zetmelen

  keukenzout

  micro kristallijne cellulose

  suikers (saccharose, glucose, lactose)

  zetmeel.

  pektine (E440)

  methylcellulose (E461)

  natriumcarboxymethylcellulose (E466)

 • c. dimethylpolysiloxaan tot een maximum van 10 mg/kg

 • d. uitsluitend in poedervormige geur- en smaakstoffen:

  colloïdaal kiezelzuur

  calciumsilicaat

  aluminiumsilicaat

  calciumstearaat

  magnesiumstearaat

  calciumcarbonaat

  magnesiumcarbonaat

  tricalciumfosfaat

  e.

  butylhydroxyanisol (BHA)

  tot een maximum van 200 mg/kg in het aroma, met uitzondering van etherische oliën, waarvoor 1000 mg/kg is toegestaan, in beide gevallen afzonderlijk of tezamen gebruikt

  3,5-dibutyl-4-hydroxytolueen (BHT)

  ascorbinezuur en de natrium- en calciumzouten van ascorbinezuur (E300, E301 en E302)

  ascorbylpalmitaat (E304)

  tocoferolrijke extracten, alfa- gamma- en delta tocoferol (E306, E307, E308 en E309).

  citroenzuur

 • f. uitsluitend in geur- en smaakstoffen op waterbasis met een ethanol-gehalte van niet meer dan 12%:

   

  sorbinezuur en zijn kaliumzout

  tot een maximum van 0,15%, afzonderlijk of tezamen gebruikt

  benzoëzuur en zijn natrium- en kaliumzout

 • g. uitsluitend in geur- en smaakstoffen in emulsievorm:

  • a. in etherische oliën in water:

   arabische gom tot een maximum van 20%

   overige plantaardige gommen tot een maximum van 5%

    

   natriumacetaat

   tot een maximum van 10%, afzonderlijk of tezamen gebruikt

   natrium- en kaliummorthofosfaten

   (mono- en di-basisch)

   natrium- en kaliumcitraten

   (mono-, di- en tribasisch)

  • b. in emulsies van eetbare oliën in water:

    

   mono- en diglyceriden (E 471)

   tot een maximum van 1.5%, afzonderlijk of tezamen gebruikt

   veresterde mono- en diglyceriden (E472)

   natriumstearoyllactylaat (E 481)

   polyoxyethyleen-20-sorbitan-monoöleaat

   plantaardige gommen

    

   natriumacetaat

   tot een maximum van 3%, afzonderlijk of tezamen gebruikt

   natrium- en kaliumorthofosfaten

   (mono- en di-basisch)

   natrium- en kaliumcitraten

   (mono-, di- en tribasisch)

  • c. bestemd voor limonades: glycerolester van colofonium.

Bijlage IV

[Vervallen per 20-01-2011]

glutaminezuur en de natrium-, kalium-, ammonium- en calciumzouten hiervan 5’-inosinezuur en de natrium-, kalium- en calciumzouten hiervan.

‘5-guanylzuur en de natrium-, kalium- en calciumzouten hiervan.

 1. Het totaal van de volgende stoffen mag niet meer dan 10 mg/kg in het eindprodukt bedragen: alfa-amylcinnamylacetaat alfa-amylcinnamylformiaat alfa-amylcinnamylisovalerianaat alfa-amylkaneelalcohol

  ^ [1]
 2. Het totaal van de volgende stoffen mag niet meer dan 10 mg/kg in het eindprodukt bedragen: alfa-amylcinnamylacetaat alfa-amylcinnamylformiaat alfa-amylcinnamylisovalerianaat alfa-amylkaneelalcohol

  ^ [2]
 3. Het totaal van de volgende stoffen mag niet meer dan 10 mg/kg in het eindprodukt bedragen: alfa-amylcinnamylacetaat alfa-amylcinnamylformiaat alfa-amylcinnamylisovalerianaat alfa-amylkaneelalcohol

  ^ [3]
 4. Het totaal van de volgende stoffen mag niet meer dan 10 mg/kg in het eindprodukt bedragen: alfa-amylcinnamylacetaat alfa-amylcinnamylformiaat alfa-amylcinnamylisovalerianaat alfa-amylkaneelalcohol

  ^ [4]
 5. Het totaal van de volgende stoffen mag niet meer dan 10 mg/kg in het eindprodukt bedragen: alfa-amylkaneelaldehyde alfa-amylkaneelaldehydedimethylacetaal alfa-butylkaneelaldehyde alfa-hexylkaneelaldehyde alfa-methylkaneelaldehyde alfa-methyl-p-methoxykaneelaldehyde

  ^ [5]
 6. Het totaal van de volgende stoffen mag niet meer dan 10 mg/kg in het eindprodukt bedragen: alfa-amylkaneelaldehyde alfa-amylkaneelaldehydedimethylacetaal alfa-butylkaneelaldehyde alfa-hexylkaneelaldehyde alfa-methylkaneelaldehyde alfa-methyl-p-methoxykaneelaldehyde

  ^ [6]
 7. Het totaal van de volgende stoffen mag niet meer dan 60 mg/kg in het eindprodukt bedragen: cyclohexylbutyraat cyclohexylformiaat cyclohexylhexanoaat cyclohexylisovalerianaat cyclohexylpropionaat

  ^ [7]
 8. Het totaal van de volgende stoffen mag niet meer dan 60 mg/kg in het eindprodukt bedragen: cyclohexylbutyraat cyclohexylformiaat cyclohexylhexanoaat cyclohexylisovalerianaat cyclohexylpropionaat

  ^ [8]
 9. Het totaal van de volgende stoffen mag niet meer dan 60 mg/kg in het eindprodukt bedragen: cyclohexylbutyraat cyclohexylformiaat cyclohexylhexanoaat cyclohexylisovalerianaat cyclohexylpropionaat

  ^ [9]
 10. Het totaal van de volgende stoffen mag niet meer dan 60 mg/kg in het eindprodukt bedragen: cyclohexylbutyraat cyclohexylformiaat cyclohexylhexanoaat cyclohexylisovalerianaat cyclohexylpropionaat

  ^ [10]
 11. Het totaal van de volgende stoffen mag niet meer dan 60 mg/kg in het eindprodukt bedragen: cyclohexylbutyraat cyclohexylformiaat cyclohexylhexanoaat cyclohexylisovalerianaat cyclohexylpropionaat

  ^ [11]
 12. Het totaal van de volgende stoffen mag niet meer dan 5 mg/kg in het eindprodukt bedragen: dehydrodihydrojonol dehydrodihydrojonon alfa-isomethyljonon ß-isomethyljonon alfa-methyljonon delta-methyljonon p-methyljonon

  ^ [12]
 13. Het totaal van de volgende stoffen mag niet meer dan 5 mg/kg in het eindprodukt bedragen: dehydrodihydrojonol dehydrodihydrojonon alfa-isomethyljonon ß-isomethyljonon alfa-methyljonon delta-methyljonon p-methyljonon

  ^ [13]
 14. Het totaal van de volgende stoffen mag niet meer dan 1 mg/kg m het eindprodukt bedragen: 2,5-dimethyl-3-furaanthiol 2-methyl-3-furaanthiol

  ^ [14]
 15. Het totaal van de volgende stoffen mag niet meer dan 4 mg/kg in het eindprodukt bedragen: 3-ethyl-4-methylcycloteen 5-ethyl-3-methylcycloteen

  ^ [15]
 16. Het totaal van de volgende stoffen mag niet meer dan 4 mg/kg in het eindprodukt bedragen: 3-ethyl-4-methylcycloteen 5-ethyl-3-methylcycloteen

  ^ [16]
 17. Het totaal van de volgende stoffen mag niet meer dan 5 mg/kg in het eindprodukt bedragen: 2-fenylpropylbutyraat 2-fenylpropylisobutyraat

  ^ [17]
 18. Het totaal van de volgende stoffen mag niet meer dan 5 mg/kg in het eindprodukt bedragen: 2-fenylpropylbutyraat 2-fenylpropylisobutyraat

  ^ [18]
 19. Het totaal van de volgende stoffen mag niet meer dan 10 mg/kg in het eindprodukt bedragen: alfa-amylkaneelaldehyde alfa-amylkaneelaldehydedimethylacetaal alfa-butylkaneelaldehyde alfa-hexylkaneelaldehyde alfa-methylkaneelaldehyde alfa-methyl-p-methoxykaneelaldehyde

  ^ [19]
 20. Het totaal van de volgende stoffen mag niet meer dan 25 mg/kg in het eindprodukt bedragen: hydroxycitronellaal hydroxycitronellaal diethylacetaal hydroxycitronellaal dimethylacetaal hydroxycitronellol

  ^ [20]
 21. Het totaal van de volgende stoffen mag niet meer dan 25 mg/kg in het eindprodukt bedragen: hydroxycitronellaal hydroxycitronellaal diethylacetaal hydroxycitronellaal dimethylacetaal hydroxycitronellol

  ^ [21]
 22. Het totaal van de volgende stoffen mag niet meer dan 25 mg/kg in het eindprodukt bedragen: hydroxycitronellaal hydroxycitronellaal diethylacetaal hydroxycitronellaal dimethylacetaal hydroxycitronellol

  ^ [22]
 23. Het totaal van de volgende stoffen mag niet meer dan 25 mg/kg in het eindprodukt bedragen: hydroxycitronellaal hydroxycitronellaal diethylacetaal hydroxycitronellaal dimethylacetaal hydroxycitronellol

  ^ [23]
 24. Het totaal van de volgende stoffen mag niet meer dan 20 mg/kg in het eindprodukt bedragen: isobornylbutyraat isobornylformiaat isobornylisovalerianaat isobornylpropionaat

  ^ [24]
 25. Het totaal van de volgende stoffen mag niet meer dan 20 mg/kg in het eindprodukt bedragen: isobornylbutyraat isobornylformiaat isobornylisovalerianaat isobornylpropionaat

  ^ [25]
 26. Het totaal van de volgende stoffen mag niet meer dan 20 mg/kg in het eindprodukt bedragen: isobornylbutyraat isobornylformiaat isobornylisovalerianaat isobornylpropionaat

  ^ [26]
 27. Het totaal van de volgende stoffen mag niet meer dan 20 mg/kg in het eindprodukt bedragen: isobornylbutyraat isobornylformiaat isobornylisovalerianaat isobornylpropionaat

  ^ [27]
 28. Het totaal van de volgende stoffen mag niet meer dan 5 mg/kg in het eindprodukt bedragen: dehydrodihydrojonol dehydrodihydrojonon alfa-isomethyljonon ß-isomethyljonon alfa-methyljonon delta-methyljonon p-methyljonon

  ^ [28]
 29. Het totaal van de volgende stoffen mag niet meer dan 5 mg/kg in het eindprodukt bedragen: dehydrodihydrojonol dehydrodihydrojonon alfa-isomethyljonon ß-isomethyljonon alfa-methyljonon delta-methyljonon p-methyljonon

  ^ [29]
 30. Het totaal van de volgende stoffen mag niet meer dan 5 mg/kg in het eindprodukt bedragen: 2(5,6)-methoxy-3-ethylpyrazine 2(5,6)-methoxy-3-methylpyrazine 2-methoxy-3(5,6)-isopropylpyrazine

  ^ [30]
 31. Het totaal van de volgende stoffen mag niet meer dan 5 mg/kg in het eindprodukt bedragen: 2(5,6)-methoxy-3-ethylpyrazine 2(5,6)-methoxy-3-methylpyrazine 2-methoxy-3(5,6)-isopropylpyrazine

  ^ [31]
 32. Het totaal van de volgende stoffen mag niet meer dan 10 mg/kg in het eindprodukt bedragen: 2-methyl-4-fenylbutanal 3-methyl-2-fenylbutanal

  ^ [32]
 33. Het totaal van de volgende stoffen mag niet meer dan 10 mg/kg in het eindprodukt bedragen: 2-methyl-4-fenylbutanal 3-methyl-2-fenylbutanal

  ^ [33]
 34. Het totaal van de volgende stoffen mag niet meer dan 1 mg/kg m het eindprodukt bedragen: 2,5-dimethyl-3-furaanthiol 2-methyl-3-furaanthiol

  ^ [34]
 35. Het totaal van de volgende stoffen mag niet meer dan 5 mg/kg in het eindprodukt bedragen: dehydrodihydrojonol dehydrodihydrojonon alfa-isomethyljonon ß-isomethyljonon alfa-methyljonon delta-methyljonon p-methyljonon

  ^ [35]
 36. Het totaal van de volgende stoffen mag niet meer dan 5 mg/kg in het eindprodukt bedragen: dehydrodihydrojonol dehydrodihydrojonon alfa-isomethyljonon ß-isomethyljonon alfa-methyljonon delta-methyljonon p-methyljonon

  ^ [36]
 37. Het totaal van de volgende stoffen mag niet meer dan 5 mg/kg in het eindprodukt bedragen: dehydrodihydrojonol dehydrodihydrojonon alfa-isomethyljonon ß-isomethyljonon alfa-methyljonon delta-methyljonon p-methyljonon

  ^ [37]
 38. Het totaal van de volgende stoffen mag niet meer dan 10 mg/kg in het eindprodukt bedragen: alfa-amylkaneelaldehyde alfa-amylkaneelaldehydedimethylacetaal alfa-butylkaneelaldehyde alfa-hexylkaneelaldehyde alfa-methylkaneelaldehyde alfa-methyl-p-methoxykaneelaldehyde

  ^ [38]
 39. Het totaal van de volgende stoffen mag niet meer dan 10 mg/kg in het eindprodukt bedragen: alfa-amylkaneelaldehyde alfa-amylkaneelaldehydedimethylacetaal alfa-butylkaneelaldehyde alfa-hexylkaneelaldehyde alfa-methylkaneelaldehyde alfa-methyl-p-methoxykaneelaldehyde

  ^ [39]
 40. Het totaal van de volgende stoffen mag niet meer dan 5 mg/kg in het eindprodukt bedragen: 3-methylthiobutanal 4-(methylthio)butanal

  ^ [40]
 41. Het totaal van de volgende stoffen mag niet meer dan 5 mg/kg in het eindprodukt bedragen: 3-methylthiobutanal 4-(methylthio)butanal

  ^ [41]
 42. Het totaal van de volgende stoffen mag niet meer dan 30 mg/kg in het eindprodukt bedragen: piperonylacetaat piperonylaceton piperonylformiaat piperonylisobutyraat

  ^ [42]
 43. Het totaal van de volgende stoffen mag niet meer dan 30 mg/kg in het eindprodukt bedragen: piperonylacetaat piperonylaceton piperonylformiaat piperonylisobutyraat

  ^ [43]
 44. Het totaal van de volgende stoffen mag niet meer dan 30 mg/kg in het eindprodukt bedragen: piperonylacetaat piperonylaceton piperonylformiaat piperonylisobutyraat

  ^ [44]
 45. Het totaal van de volgende stoffen mag niet meer dan 30 mg/kg in het eindprodukt bedragen: piperonylacetaat piperonylaceton piperonylformiaat piperonylisobutyraat

  ^ [45]
 46. Het totaal van de volgende stoffen mag niet meer dan 10 mg/kg in het eindprodukt bedragen: pyrazine ethaanthiol pyrazinemethaanthiol

  ^ [46]
 47. Het totaal van de volgende stoffen mag niet meer dan 10 mg/kg in het eindprodukt bedragen: pyrazine ethaanthiol pyrazinemethaanthiol

  ^ [47]
 48. Het totaal van de volgende stoffen mag niet meer dan 15 mg/kg in het eindprodukt bedragen: tetrahydrofurfurylbutyraat tetrahydrofurfurylcinnamaat tetrahydrofurfurylpropionaat

  ^ [48]
 49. Het totaal van de volgende stoffen mag niet meer dan 15 mg/kg in het eindprodukt bedragen: tetrahydrofurfurylbutyraat tetrahydrofurfurylcinnamaat tetrahydrofurfurylpropionaat

  ^ [49]
 50. Het totaal van de volgende stoffen mag niet meer dan 15 mg/kg in het eindprodukt bedragen: tetrahydrofurfurylbutyraat tetrahydrofurfurylcinnamaat tetrahydrofurfurylpropionaat

  ^ [50]
 51. Het totaal van de volgende stoffen mag niet meer dan 10 mg/kg in het eindprodukt bedragen: 9-undecenal 10-undecenal

  ^ [51]
 52. Het totaal van de volgende stoffen mag niet meer dan 10 mg/kg in het eindprodukt bedragen: 9-undecenal 10-undecenal

  ^ [52]
Terug naar begin van de pagina