Regelen ter bepaling inkomen kind voor beoordeling recht op kinderbijslag

[Regeling vervallen per 25-09-2008.]
Geldend van 01-07-1995 t/m 24-09-2008

Regelen ter bepaling inkomen kind voor beoordeling recht op kinderbijslag

De Staatssecretaris van Sociale Zaken,

Gelet op artikel 10, derde lid, van de Algemene Kinderbijslagwet,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 25-09-2008]

Onder inkomen van het kind als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van de Algemene Kinderbijslagwet, worden mede verstaan gelden, welke aan de verzekerde, die voor het kind aanspraak maakt op kinderbijslag, ten behoeve van dat kind zijn uitgekeerd.

Artikel 3

[Vervallen per 25-09-2008]

  • 2 Onder vakantiewerk als bedoeld in het vorige lid worden verstaan werkzaamheden, welke voor een beperkte duur zijn aangegaan en in de zomervakantie worden verricht, mits deze werkzaamheden geen deel uitmaken van de studie of de beroepsopleiding van het kind.

Artikel 4

[Vervallen per 25-09-2008]

Voor de bepaling van het inkomen van het kind als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van de Algemene Kinderbijslagwet worden uitkeringen aan een kind op grond van de Richtlijn verstrekking tegemoetkomingen wetenschappelijk onderwijs (Stcrt. 1984, nr. 189) niet in aanmerking genomen.

Artikel 5

[Vervallen per 25-09-2008]

De beschikking van de Staatssecretaris van Sociale Zaken van 30 december 1977, nr. 56.667 (Stcrt. 1978, 3) wordt ingetrokken.

Artikel 6

[Vervallen per 25-09-2008]

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking in de Staatscourant en werkt terug tot 1 januari 1980.

's-Gravenhage, 23 januari 1980

De

Staatssecretaris

voornoemd,

L. de Graaf

Terug naar begin van de pagina