Beschikking aanwijzing opsporingsambtenaren Wet op de economische delicten

Geraadpleegd op 01-03-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 20-11-1979.
Geldend van 20-11-1979 t/m heden

Wetstechnische informatie voor enig-artikel

Informatie geldend op 20-11-1979

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 20-11-1979)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
20-11-1979 Nieuwe-regeling 05-11-1979 Stcrt. 1979, 225 884/279 05-11-1979 Stcrt. 1979, 225
Naar boven