Proefprojecten 16- tot 18-jarigen erkend als inrichting van onderwijs

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geraadpleegd op 22-04-2024.
Geldend van 01-08-1979 t/m 30-12-2004

Proefprojecten 16- tot 18-jarigen erkend als inrichting van onderwijs

De Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen,

Gelet op artikel 1, onder b, ten vierde, van de Leerplichtwet 1969 (Stb. 1971, 406) Zoals laatstelijk gewijzigd bij de wet van 2 juli 1975 (Stb. 387).

Besluit

Artikel 1

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

De proefprojecten nieuwe onderwijsvoorzieningen 16- tot 18-jarigen worden erkend als inrichtingen van onderwijs in de zin van artikel 1, onder b, van de Leerplichtwet 1969.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze beschikking, die zal worden bekendgemaakt in de Nederlandse Staatscourant, treedt in werking met ingang van 1 augustus 1979.

Naar boven