Aanwijzing toezichtambtenaren

[Regeling vervallen per 11-09-2005.]
Geraadpleegd op 24-07-2024.
Geldend van 19-08-1979 t/m 10-09-2005

Wet verontreiniging oppervlaktewateren: Aanwijzing opsporingsambtenaren

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 25, eerste lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Stb. 1969, 536),

Besluit:

[Regeling vervallen per 11-09-2005]

in overeenstemming met de Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne de regionale inspecteurs van de Volksgezondheid, belast met het toezicht op de hygiëne van het Milieu, aan te wijzen als ambtenaar, belast met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Wet verontreiniging oppervlaktewateren bepaalde of bevolene.

's-Gravenhage, 29 juni 1979

De

Minister

voornoemd,

D. S. Tuijnman

Naar boven