Gelijkstelling pedagogisch getuigschrift en diploma pedagogisch-didactisch gedeelte opleiding van leraren

[Regeling vervallen per 23-01-2014.]
Geldend van 22-08-1979 t/m 22-01-2014

Gelijkstelling pedagogisch getuigschrift en diploma pedagogisch-didactisch gedeelte opleiding van leraren

De Minister van Onderwijs en Wetenschappen,

Gelet op artikel 115 van de Overgangswet W.V.O. (Stb. 1967, 386), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 18 april 1973 (Stb. 229), juncto artikel 14 van het Besluit pedagogisch getuigschrift N.O. (Stb. 1954, 36), laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit van 3 juli 1974 (Stb. 428),

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 23-01-2014]

Het diploma van het pedagogisch-didactisch gedeelte van de geherstructureerde opleiding van leraren, uitgaande van het Nederlands Genootschap tot Opleiding van Leraren voor het Beroepsonderwijs, wordt gelijkgesteld met het pedagogisch getuigschrift, uitgereikt op grond van het Besluit pedagogisch getuigschrift N.O.

Artikel 2

[Vervallen per 23-01-2014]

Deze beschikking wordt in de Nederlandse Staatscourant geplaatst en werkt terug tot 1 mei 1976.

(Beschikking van 19 juni 1979, nr. DI/SC - 57 386.)

Terug naar begin van de pagina