Wet milieubeheer

Geraadpleegd op 21-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-05-2022.
Geldend van 01-05-2022 t/m 31-12-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 5.7

Informatie geldend op 01-05-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit emissiearme huisvesting
  Artikel: 1
 2. Crisis- en herstelwet
  Artikel: 2.4

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 5

 1. Besluit ruimtelijke ordening
  Artikel 3.1.6
 2. Waterwet
  Artikel 2.10
 3. Invoeringswet Waterwet
  Artikelen 2.25a, 2.25b
 4. Besluit omgevingsrecht
  Artikel 5.7

Verwijzingen naar Titel 5.2

 1. Wet milieubeheer
  Bijlage 2
 2. Interimwet stad-en-milieubenadering
  Artikel 4
 3. Wijzigingswet Wet milieubeheer, enz. (luchtkwaliteitseisen)
  Artikel V
 4. Crisis- en herstelwet
  Artikel 2.3

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-05-2022)

Opmerking

Abusievelijk is in Stb. 2005/282 een wijziging geformuleerd op artikel 19.1 die niet kan worden doorgevoerd.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2024 Vervallen 12-02-2020 Stb. 2020, 172 34986 05-04-2023 Stb. 2023, 113 Alg. 1
01-08-2009 Wijziging 12-03-2009 Stb. 2009, 158 31589 26-06-2009 Stb. 2009, 291 Alg. 2
01-07-2008 Wijziging 24-04-2008 Stb. 2008, 173 31137 05-06-2008 Stb. 2008, 209
15-11-2007 Nieuw 11-10-2007 Stb. 2007, 414 30489 30-10-2007 Stb. 2007, 434 Alg. 3

Opmerkingen

 1. Artikel 4.22 van Stb. 2020/172 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
 2. Abusievelijk is een wijzigingsopdracht geformuleerd die niet geheel juist is.2)
 3. Artikel V van Stb. 2007/414 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.3)
Naar boven